έργα του M.C. Escher 

«Μέρος της πλοκής του μυθιστορήματος αποτελούν κάποια από τα έργα του Έσερ. Η οπτικοποίηση των έργων του χαράκτη μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό μέσα από τις σελίδες του βιβλίου. Ωστόσο, θεωρώ ότι εφόσον ο αναγνώστης παρατηρεί, παράλληλα με την ανάγνωση, τα έργα του καλλιτέχνη επιτυγχάνεται σε μεγαλύτερο βαθμό η αισθητική απόλαυση του κειμένου.»
Απόσπασμα από τον πρόλογο του βιβλίου

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα χαρακτικά του Έσερ με τη σειρά που εμφανίζονται στο μυθιστόρημα.     * Video για το έργο: Πινακοθήκη (σελ.20 και 24)