Παρουσίαση στην Ξάνθη (11 Δεκεμβρίου 2015)
Παρουσίαση στην Αθήνα (28 Νοεμβρίου 2015)
Παρουσίαση στην Κομοτηνή (24 Απριλίου 2015)