με αφορμή το βιβλίο

Το παρακάτω κείμενο είναι δημιούργημα μίας αναγνώστριας του βιβλίου, την οποία και ευχαριστώ για τον ιδιαίτερο τρόπο που διάλεξε να μοιραστεί τις σκέψεις της για το βιβλίο. 
Το διήγημα μπορεί να διαβαστεί ανεξάρτητα από το βιβλίο, αλλά καθώς η πλοκή του σχετίζεται με το μυθιστορηματικό πλαίσιο των Αναμνήσεων Συμμετρίας σίγουρα γίνεται περισσότερο κατανοητό από κάποιον που έχει διαβάσει το βιβλίο.